Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Анализ на художествена творба
Тематика: Български език и литература
Автори: Емил Кръстев
ISBN: 954-680-336-7
ISSN:
Цена: 6.70лв.
Страници: 218
Описание:

Изследването е теоретико-литературна и практическа насоченост. В него се проследява историческия развой на литературните форми. Те са жанрово-определяеми в контекста на структурната си даденост...


За авторите:

[tidy error]