Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Агресия и особености на проявлението й във физическото възпитание в детската градина
Тематика: Педагогика
Автори: Магдалена Глушкова
ISBN: 954-680-367-7
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 98
Описание:

Настоящето учебно пособие (с монографичен характер)има за задача да разгледа един от актуалните проблеми на образователната система у нас - проблема за детската агресивност. Книгата се отличава със съдържателност,информационна наситеност и цялостност по отношение на разглеждания проблем...


За авторите:

[tidy error]