Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст
Автори:Магдалена Глушкова
ISBN:954-680-360-Х
Цена:5.30лв.
Заглавие:Отделими множества от променливи на функциите
Автори:Кирил Чимев
ISBN:954-680-356-1
Цена:6.00лв.
1 2 3 4