Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Европейската интеграционна политика
Автори:Васил Сивов
ISBN: 954-680-346-4
Цена:7.20лв.
Заглавие:Агресия и особености на проявлението й във физическото възпитание в детската градина
Автори: Магдалена Глушкова
ISBN:954-680-367-7
Цена:6.00лв.
Заглавие:Съвременна българска музикална култура
Автори:Златка Дачина
ISBN:954-680-354-5
Цена:5.60лв.
Заглавие:Пазарното поведение на туристическата агенция
Автори:Мария Станкова
ISBN:954-680-357-Х
Цена:8.70лв.
1 2 3 4