Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Защита на компютърната информация
Автори:Нина Синягина, Иван Мирчев, Иво Дамянов, Светослав Христов
ISBN:954-680-345-6
Цена:8.50лв.
Заглавие:Социология на културата
Автори:Владимир Дулов
ISBN:954-680-344-8
Цена:5.00лв.
Заглавие:Неогенско-кватернерна палеогеография и геодинамика на средна Струма
Автори:Цанко Цанков, Николай Спасов, Красимир Стоянов
ISBN:954-680-365-0
Цена:7.20лв.
Заглавие:Класика и литературна история
Автори: Цветан Ракьовски - съставител
ISBN:954-680-371-5
Цена:9.90лв.
1 2 3 4