Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Неогенско-кватернерна палеогеография и геодинамика на средна Струма
Автори:Цанко Цанков, Николай Спасов, Красимир Стоянов
ISBN:954-680-365-0
Цена:7.20лв.
Заглавие:Агресия и особености на проявлението й във физическото възпитание в детската градина
Автори: Магдалена Глушкова
ISBN:954-680-367-7
Цена:6.00лв.
Заглавие:Пазарното поведение на туристическата агенция
Автори:Мария Станкова
ISBN:954-680-357-Х
Цена:8.70лв.
Заглавие:Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст
Автори:Магдалена Глушкова
ISBN:954-680-360-Х
Цена:5.30лв.
1 2