Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Древноезическо наследство в българското народно изкуство
Автори:Васил Марков
ISBN:954-680-368-5
Цена:8.00лв.
Заглавие:Училищно законодателство
Автори:Невена Филипова
ISBN:954-680-370-7
Цена:6.20лв.
Заглавие:Защита на компютърната информация
Автори:Нина Синягина, Иван Мирчев, Иво Дамянов, Светослав Христов
ISBN:954-680-345-6
Цена:8.50лв.
Заглавие:Социология на културата
Автори:Владимир Дулов
ISBN:954-680-344-8
Цена:5.00лв.
1 2