University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Древноезическо наследство в българското народно изкуство
Authors:Vasil Markov
ISBN:954-680-368-5
Price:8.00lv.
Title:Училищно законодателство
Authors:Nevena Filipova
ISBN:954-680-370-7
Price:6.20lv.
Title:Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука
Authors:Dimitar G. Dimitrov
ISBN:954-680-342-1
Price:6.20lv.
Title:Анализ на художествена творба
Authors:Emil Krastev
ISBN:954-680-336-7
Price:6.70lv.
1 2 3 4