Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Древноезическо наследство в българското народно изкуство
Автори:Васил Марков
ISBN:954-680-368-5
Цена:8.00лв.
Заглавие:Училищно законодателство
Автори:Невена Филипова
ISBN:954-680-370-7
Цена:6.20лв.
Заглавие:Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука
Автори:Димитър Г. Димитров -съставител
ISBN:954-680-342-1
Цена:6.20лв.
Заглавие:Анализ на художествена творба
Автори:Емил Кръстев
ISBN:954-680-336-7
Цена:6.70лв.
1 2 3 4