Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Методика за развитие на математически способности у 7-11 годишни ученици
Тематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 954-680-324-3
ISSN:
Цена: 4.90лв.
Страници: 134
Описание:

Необходимостта от развитие на математическите способности осезаемо нараства. Тя се обуславя от факта, че в съвременната динамично променяща се действителност все по-често се налага вземане на бързи решения, проява на нестандартно мислене, откриване на нови начини за разрешаване на съществуващите проблеми....


За авторите:

[tidy error]