Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Високомолекулни съединения
Автори:Ц. Милкова, П. Недков, М. Колева
ISBN:954-680-323-5
Цена:6.70лв.
1 2 3 4 5