Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология
Автори:Иванка Асенова
ISBN:954-680-309-Х
Цена:6.30лв.
Заглавие:Актуални проблеми в европейското педагогическо пространство
Автори: Атанас Попов и колектив
ISBN:954-680-307-3
Цена:5.20лв.
Заглавие:Семиотика и масови комуникации
Автори:Емил Павлов
ISBN:954-680-304-9
Цена:5.00лв.
Заглавие:Линеарна обработка на българската народна песен
Автори:Йордан Гошев
ISBN:954-680-338-3
Цена:7.90лв.
1 2 3 4 5