Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Мениджмънт на туристическата агенция
Автори:Мария Станкова
ISBN:954-680-319-7
Цена:6.80лв.
Заглавие:Художествената литература като предмет на изучаване в 1-4 клас
Автори:Невена Чимева
ISBN:954-680-320-0
Цена:5.60лв.
Заглавие:Бъгарска музикална култура
Автори:Златка Дачина
ISBN:954-680-308-1
Цена:6.20лв.
Заглавие:Характерен екзерсис
Автори:Петър Петров
ISBN:954-680-299-9
Цена:2.80лв.
1 2 3 4 5