Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: История на изкуството III част, Ренесанс 2
Автори:Нина Христова
ISBN:954-680-305-7
Цена:7.70лв.
Заглавие:Народни песни в неравноделни размери за общообразователното училище
Автори:Николина Огненска
ISBN: 954-680-327-8
Цена:13.70лв.
Заглавие:Мениджмънт на туристическата агенция
Автори:Мария Станкова
ISBN:954-680-319-7
Цена:6.80лв.
Заглавие:Художествената литература като предмет на изучаване в 1-4 клас
Автори:Невена Чимева
ISBN:954-680-320-0
Цена:5.60лв.
1 2 3