Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по шевни машини
Тематика: Техника и технологии
Автори: Кирил Трифонов, Иванка Георгиева
ISBN: 954-680-261-1
ISSN:
Цена: 4.00лв.
Страници: 128
Описание:

Ръководството е ценно помагало за механиците, занимаващи се с поддъжка и ремонт на шевни машини, тъй като в него са дадени всички видове центровки на най-прилаганите шевни машини. То е полезно за всеки притежаващ шевна машина и известни технически знания и умения. Материалът е много добре илюстрован, като повечето фигури са в аксинометрия..


За авторите: