Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Педагогика - дидактика - част 3
Тематика: Педагогика
Автори: Лиляна Тодорова, Добринка Тодорина, Антоанета Антонова
ISBN: 954-680-258-1(част 3)
ISSN:
Цена: 9.50лв.
Страници: 235
Описание:

Разликата между настоящия учебник и традиционните се заключава преди всичко в направения опит да бъде привлечен за активен участник в процеса на обучение. За целта Ви се предоставят възможности за допълване на изложението със собствени примери и разсъждения, както и за водене на бележки (в лявото поле на всяка страница)...


За авторите: