Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Обща и специална патология
Тематика: Естествени науки
Автори: Михо Михов
ISBN: 954-680-273-5
ISSN:
Цена: 15.30лв.
Страници: 90
Описание:

Учебникът е разработен в съответствие с учебните програми на учебните дисциплини, включени в учебните планове на следните специалности: социална педагогика; специална педагогика; социални дейности и кинезитерапия. За всяка учебна програма се подбират разделите, необходими при целенасоченото обучение за конкретната специалност...


За авторите: