Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Нервноделните метроритми и обучението по музика
Тематика: Музика
Автори: Николина Огненска
ISBN: 954-680-275-1
ISSN:
Цена: 4.20лв.
Страници: 168
Описание:

Многобройни са аспектите, от които може да се разглежда проблемът за неравноделният метроритъм в българската народна музика.Тази първа част е опит, от една страна, да се изясни от къде водят началотот си неравноделните метроритми в българската народна музика , тяхната същност, която ги прави различни  от всички останали метроритми  и различните видове класификации описани в литературата...


За авторите: