Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по шевни машини
Автори:Кирил Трифонов, Иванка Георгиева
ISBN:954-680-261-1
Цена:4.00лв.
Заглавие:Обща и специална патология
Автори:Михо Михов
ISBN:954-680-273-5
Цена:15.30лв.
Заглавие:Туроператорска и транспортна дейност
Автори:Мария Станокова
ISBN:954-680-266-2
Цена:6.00лв.
Заглавие:Обучение по живопис в университета
Автори:Емил Куков
ISBN:954-680-263-8
Цена:7.90лв.
1 2