Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Живопис, обучение и творчество
Автори:Емил Куков
ISBN: 954-680-294-8
Цена:6.80лв.
Заглавие:Европейски ценности
Автори:Вяра Николова
ISBN: 954-680-285-9
Цена:6.50лв.
Заглавие:Изкуството в системата на науките
Автори:Татяна Шопова
ISBN:954-680-284-0
Цена:6.20лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по шевни машини
Автори:Кирил Трифонов, Иванка Георгиева
ISBN:954-680-261-1
Цена:4.00лв.
1 2 3 4