Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Сакрално пространство в Древна Тракия
Автори:Васил Марков
ISBN:954-680-290-5
Цена:5.40лв.
Заглавие:Живопис, обучение и творчество
Автори:Емил Куков
ISBN: 954-680-294-8
Цена:6.80лв.
Заглавие:Европейски ценности
Автори:Вяра Николова
ISBN: 954-680-285-9
Цена:6.50лв.
Заглавие:Изкуството в системата на науките
Автори:Татяна Шопова
ISBN:954-680-284-0
Цена:6.20лв.
1 2 3 4