Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Математика - част 3
Автори:Илия Гюдженов, Адриян Борисов
ISBN: 954-680-303-0
Цена:4.00лв.
Заглавие:Нервноделните метроритми и обучението по музика
Автори:Николина Огненска
ISBN:954-680-275-1
Цена:4.20лв.
Заглавие:Култура и критика прочити на традицията - ч. 2
Автори:Албена Вачева
ISBN:954-680-292-1
Цена:8.70лв.
Заглавие:Сакрално пространство в Древна Тракия
Автори:Васил Марков
ISBN:954-680-290-5
Цена:5.40лв.
1 2 3 4