Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Педагогическата наука и новите реалности
Тематика: Педагогика
Автори: Атанас Попов
ISBN: 954-680-236-0
ISSN:
Цена: 5.80лв.
Страници:
Описание:

В настоящия сборник авторите разработват въпроси, които са тясно свързани с важни актуални проблеми от педагогическата теория, методика и практика.

Съдържанието е основен компонент в структурата на възпиталния процес, който предопределя използването на конкретни средства, методи и форми, чрез които се постигат и определени възпитателни резултати...


За авторите: