Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Кариерно образование в средното училище
Автори:Димитър Искрев
ISBN:954-680-230-1
Цена:5.40лв.
Заглавие:История на българското образование. Министри на народното просвещение
Автори:Йордан Колев
ISBN:954-680-228-Х
Цена:5.80лв.
Заглавие:Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност
Автори:колектив
ISBN:954-680-208-5/Ч/
Цена:5.70лв.
Заглавие:Медико-педагогическото образование - основа на здравното възпитание
Автори: Михо Михов
ISBN:954-680-206-9
Цена:8.50лв.
1 2 3