Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Културни политики и културен мениджмънт
Автори:Татяна Стоичкова
ISBN:954-680-227-1
Цена:5.50лв.
Заглавие:Методика на обучението по математика (Обща част)
Автори:Иван Ганчев, Юлия Нинова, Виолета Никова
ISBN:954-680-233-6
Цена:7.90лв.
Заглавие:Кариерно образование в средното училище
Автори:Димитър Искрев
ISBN:954-680-230-1
Цена:5.40лв.
Заглавие:Формиране на математически понятия
Автори:Ангелина Манова
ISBN: 954-680-232-8
Цена:3.60лв.
1 2 3 4