Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Консервационна природозащита
Автори:Димитър Стоилов, Констатин Тюфкчиев
ISBN:954-680-181-Х
Цена:8.00лв.
Заглавие:Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Автори:Иван Топузов
ISBN:954-680-234-4
Цена:7.00лв.
Заглавие:Културни политики и културен мениджмънт
Автори:Татяна Стоичкова
ISBN:954-680-227-1
Цена:5.50лв.
Заглавие:Методика на обучението по математика (Обща част)
Автори:Иван Ганчев, Юлия Нинова, Виолета Никова
ISBN:954-680-233-6
Цена:7.90лв.
1 2 3