Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Педагогическата наука и новите реалности
Автори:Атанас Попов
ISBN:954-680-236-0
Цена:5.80лв.
Заглавие:Консервационна природозащита
Автори:Димитър Стоилов, Констатин Тюфкчиев
ISBN:954-680-181-Х
Цена:8.00лв.
Заглавие:Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Автори:Иван Топузов
ISBN:954-680-234-4
Цена:7.00лв.
Заглавие:Политика
Автори:Момчил Баджаков
ISBN:954-680-240-9
Цена:6.60лв.
1 2 3 4