Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Теория и методика на логопедичната ревалидация при аномалии на графичната комуникация
Тематика: Психология
Автори: Димитър Милиев
ISBN: 954-680-171-2
ISSN:
Цена: 7.00лв.
Страници: 115
Описание:

Човечеството не веднага е осъзнало ролята на комуникацията в социалната организация на обществото. Но в средата на ХХ век тези проблеми се оказват не само с научно значение, но и личен проблем за доста хора. С развитието на електронните медии, с ускореното развитие на размножителната и полиграфичната техника и електронните технологии за разпространение на информация, желанието на хората да узнаят бързо новините и да съпреживяват в един обединен човешки свят, постави много задачи пред отделни личности...


За авторите: