Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Обучението по литература в средното училище (Методологически основи)
Тематика: Български език и литература
Автори: Емил Кръстев
ISBN: 954-680-159-3
ISSN:
Цена: 8.00лв.
Страници: 318
Описание:

Трудът не представлява методическо указание за разглеждане на конкретни литературни творби (задача, която ще бъде предмет на друго изследване), а е обобщаващо изследване за методологията на дисциплината методика на обучението по литература. Няколко приложени примерни разработки на уроци имат съвсем друга цел - да осветлят един или друг теоретичен проблем. До каква степен авторът е успял да направи това е въпрос на преценка от страна на читателя. Едно обаче е безспорно - по-нататъшните усилия за разработване проблемите на литературната методика неминуемо ще бъдат насочени и в такава посока. И не желанието или надеждата за успех ни подтикват към подобно мнение, колкото изключителната продуктивност на застъпените подходи за научно изследване, на чиято основа е разработена проблематиката в труда...


За авторите: