Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Кинезитерапия при вътрешни и нервни болести
Тематика: Педагогика
Автори: М. Мареков, Ив. Топузов, Д. Въчков, Г. Каранешев, В. Жечев, Евг. Димитрова
ISBN: 954-680-142-9
ISSN:
Цена: 2.70лв.
Страници: 124
Описание:

Основните задачи, които кинезитерапията има за цел да разшири при тези заболявания, приоритетно са с профилактичен и оздравително-възстановителен характер. Богатата гама от средства, форми и видове на физическата култура, игрите, различните спортове и елементи от тях предлагат изключителна възможност за ползване от страдащите с вътрешни заболявания. Кинезитерапевтичните занимания, прилагани по най-различен начин, вид и форма, в крайна сметка, подобряват двигателната активност и стимулират укрепването и стабилизирането на нервно-психическия тонус на болните.


За авторите: