Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта
Тематика: Педагогика
Автори: Кирил Костов, Магдалена Глушкова
ISBN: 954-680-164-Х
ISSN:
Цена: 3.00лв.
Страници: 129
Описание:

Този сборник с научни разработки на преподаватели от факултета по педагогика на ЮЗУ "Н. Рилски" и от националната спорта академия, има за задача да подпомогне студентите и докторантите от специалностите физическо възпитание и кинезитерапия в придобиване на по-задълбочени знания в областта на теорията и методиката на физическото възпитание и спорта...


За авторите: