Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Физиологични и кинезитерапевтични основи на кинезитерапията
Автори:Ив. Топузов, П. Богданов
ISBN:954-680-163-1
Цена:4.50лв.
1 2 3 4