Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Обучението по литература в средното училище (Методологически основи)
Автори:Емил Кръстев
ISBN:954-680-159-3
Цена:8.00лв.
Заглавие:Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност
Автори:Р. Трашлиев, Ив. Карагьозов, П. Терзийска, М. Симонска, Н. Петрова, С. Бъчева
ISBN:954-680-151-8/ч.1/
Цена:5.50лв.
1 2