Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи
Автори:Иван Мирчев
ISBN:954-680-174-7
Цена:11.90лв.
Заглавие:Нравствено-възпитателни идеи в българското училище преди и след Освобождението (1878)
Автори:Невена Филипова
ISBN:954-680-161-5
Цена:3.50лв.
Заглавие:Кинезитерапия при вътрешни и нервни болести
Автори:М. Мареков, Ив. Топузов, Д. Въчков, Г. Каранешев, В. Жечев, Евг. Димитрова
ISBN:954-680-142-9
Цена:2.70лв.
Заглавие:Пазар и пазарни отношения
Автори:Здравко Гъргаров, Атанас Близнаков
ISBN:954-680-146-1
Цена:5.60лв.
1 2 3 4