Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Лекции по аналитична геометрия
Автори:Адриян Борисов
ISBN:954-680-178-Х
Цена:9.00лв.
Заглавие:Теория и методика на логопедичната ревалидация при аномалии на графичната комуникация
Автори: Димитър Милиев
ISBN:954-680-171-2
Цена:7.00лв.
Заглавие:Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи
Автори:Иван Мирчев
ISBN:954-680-174-7
Цена:11.90лв.
Заглавие:Кинезитерапия при вътрешни и нервни болести
Автори:М. Мареков, Ив. Топузов, Д. Въчков, Г. Каранешев, В. Жечев, Евг. Димитрова
ISBN:954-680-142-9
Цена:2.70лв.
1 2