Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Русское слово
Автори:колектив
ISBN:954-680-173-9
Цена:3.00лв.
Заглавие:Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта
Автори: Кирил Костов, Магдалена Глушкова
ISBN:954-680-164-Х
Цена:3.00лв.
Заглавие:Лекции по аналитична геометрия
Автори:Адриян Борисов
ISBN:954-680-178-Х
Цена:9.00лв.
Заглавие:Теория и методика на логопедичната ревалидация при аномалии на графичната комуникация
Автори: Димитър Милиев
ISBN:954-680-171-2
Цена:7.00лв.
1 2 3 4