Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Увод във фолклористиката
Тематика: Български език и литература
Автори: Костадин Динчев
ISBN: 954-680-130-5
ISSN:
Цена: 4.00лв.
Страници: 168
Описание:

Освен общите очерци за видни фолклористи, в културологичен план са проследени върхови моменти в етномузикологията (музикалната фолклористика) и общото народознание...


За авторите: