Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Основи на професионалното ориентиране
Тематика: Естествени науки
Автори: Димитър Искрев
ISBN: 954-680-141-0
ISSN:
Цена: 5.00лв.
Страници: 201
Описание:

Съвременното общество на непрекъснато извършващи се промени изисква ясни научни ориентири в проблематиката на професионалното ориентиране. Професионалното ориентиране е дейност, която фокусира в себе си знания от различни области на познанието. Това поставя пред практикуващите специалисти и изследователите в тази област проблема за обединяването на отделните знания в цялостна научна концепция. Настоящата разработка има за цел да се разгледат ясно и с академична коректност основните идеи, съотносими с професионалното ориентиране като научна област и сфера на обществената практика...


За авторите: