Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Български танцов екзерсис
Тематика: Изкуство
Автори: Йордан Янакиев
ISBN: 954-680-129-1
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 150
Описание:

Обучението по български народни танци - една от основните дисциплини от специалността българска народна хореография, до голяма степен зависи от правилната теоретична и методически разработена система за преподаване на "Български танцов екзерсис". Състоянието и достиженията на българската народна хореография, опитът и традицията на повече от 55 години професионално фолклорно танцово изкуство в България изключват всякакво съмнение относно важността и значението на учебнотренировъчната работа в танцовия състав...


За авторите: