Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Физикохимия в дефиниции и формули
Тематика: Естествени науки
Автори: Тодор Пеев
ISBN: 954-680-107-0
ISSN:
Цена: 3.20лв.
Страници: 168
Описание:

Физикохимията като научна дисциплина се базира на три основни раздела на теоретичната физика: термодинамика, статистическа термодинамика и квантова механика. В тясна връзка с нея са кинетичната теория на газовете и химичната кинетика. Всички те определят различните подходи на физикохимията. Физикохимията е необходима на всеки, занимаващ се с химични науки и химични технологии или с обучение по химия. Затова нейните основи трябва да се разбират, познават и прилагат...


За авторите: