Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Спортни танци (Описание и разчитане)
Тематика: Изкуство
Автори: Васил Димитров
ISBN: 954-680-116-X
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 138
Описание:

Въпреки 30-годишната история на този вид танци, в нашата страна няма нито едно пособие, което да служи на занимаващите се професионално с танца за състезание в България. Целта на настоящето издание е да докаже, че танцът, независимо от своето наименование и вид, се подчинява на всички задължителни норми и закони, приети в танцовото изкуство и хореографията като цяло. Това издание дава възможност за полагане основите на спортните танци и подготовка на танцови двойки за участие в конкурси. Това първо издание по спортни танци на български език обобщава опита на досегашните разработки извън страната и добавя нови щрихи, почерпени от опита на автора в работата му като хореограф и преподавател на педагози по спортни танци...


За авторите: