Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Плуване
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Климент Бойчев, Даниела Лекина
ISBN: 954-680-091-0
ISSN:
Цена: 4.40лв.
Страници: 125
Описание:

Книгата е не само учебник в традиционния смисъл на думата. Тя обхваща проблеми и въпроси, разгледани и от аспекта на индивидуалността, тъй като плуването е преди всичко индивидуален спорт. Плувецът е цялостна личност, като единство на физика, психика, биология и биомеханика - основа на движението, натоварването, умората и възстановяването. Информацията е поднесена разбираемо, подсказваща и представяща както самото плуване като човешка дейност в нетрадиционна, необичайна среда - водата, така и пътищата, способите и начините за усвояване на техниката на движенията в отделните плувни стилове и системата за подготовка за постигане на високи спортни резултати...


За авторите: