Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Математическо оптимиране
Тематика: Математика и информатика
Автори: Иван Мирчев
ISBN: 954-680-117-8
ISSN:
Цена: 11.90лв.
Страници: 332
Описание:

Книгата е посветена на едно актуално и динамично развиващо се научно направление - оптимирането. Формулирана е общата задача на линейното оптимиране и симплекс-методът за нейното решаване. Дадени са някои елементи на постоптималния анализ, многоцелевото оптимиране и принципът за дуалност в линейното програмиране (оптимиране). Изложен е разпределителният метод за решаване на транспортната задача и проблеми, свеждащи до нея. Разгледан е широк кръг задачи, свързани с проектиране на системи, планиране, организация на транспортни потоци и превози, разположение на обслужващи обекти, съставяне на мрежови графици и др., които са обект на дискретното програмиране (с линейна целева функция и ограничения). Сравнително подробно и систематично са разгледани оптимизационни задачи и алгоритми в графи и мрежи. Книгата има приложен характер. На някои места математическата строгост и формализъм обслужват достъпния характер за широк кръг читатели - икономисти, инженери, информатици и др. С минимални познания от линейната алгебра (детерминанти и матрици) книгата е достъпна за студенти от различни специалности...


За авторите: