Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Линейна алгебра и аналитична геометрия
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Илия Гюдженов
ISBN: 954-680-100-3
ISSN:
Цена: 5.70лв.
Страници: 296
Описание:

Второто издание на учебника е частично преработен и допълнен вариант на първото му издание. В него са дадени както някои нови понятия и резултати, така и нови доказателства на теореми, формулирани в първото издание. Предложеният труд е съобразен с учебните програми по дисциплината линейна алгебра и аналитична геометрия. Основният текст е илюстриран с примери и чертежи, които допринасят за обогатяване на нагледните представи при възприемането на специфичните за тази дисциплина алгебрични и геометрични понятия и твърдения...


За авторите: