Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Методика на кинезитерапията при травми и заболявания на опорно-двигателния апарат
Автори:Георги Каранешев и колектив
ISBN:954-680-112-7
Цена:4.00лв.
Заглавие:Спортни танци (Описание и разчитане)
Автори:Васил Димитров
ISBN:954-680-116-X
Цена:6.00лв.
Заглавие:Плуване
Автори:Климент Бойчев, Даниела Лекина
ISBN:954-680-091-0
Цена:4.40лв.
Заглавие:Физикохимия в дефиниции и формули
Автори:Тодор Пеев
ISBN:954-680-107-0
Цена:3.20лв.
1 2