Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Игра, общуване, език
Тематика: Педагогика
Автори: Фидана Даскалова, Мариана Балабанова, Славейка Златева
ISBN: 954-680-099-6
ISSN:
Цена: 3.00лв.
Страници: 111
Описание:

Разработваният проблем е в контекста на съвременната хуманистична педагогика, осигуряваща "свобода на учене", посредством умелото използване от учителя на "илюзорната свобода" на детето в играта. Дава се отговор на въпроса защо трябва и как трябва да се създава игрова ситуация в обучението по роден език в детската градина чрез т.нар. комуникативна ролева игра. Тази игра е осмислена и планирана, организирана и целенасочена детска активност под формата на игра, в която основното игрово съдържание се заключава в речевата комуникация, а основните игрови правила се отнасят до правилата, определящи комуникативно-речевото поведение на играчите, съответно в ролята на говорещ или слушател, на питащ и отговарящ...


За авторите: