Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Документи по история на България
Тематика: История
Автори: Цветана Георгиева, Валентин Китанов
ISBN: 954-680-060-0
ISSN:
Цена: 2.70лв.
Страници: 154
Описание:

Книгата предлага документи, които разкриват различните аспекти от живота на българите през XV-XVII век (първите три столетия на османската власт). Те са разнообразни по произход, форма и съдържание и показват както "добрите", така и "лошите" страни от ежедневието на народа ни в епохата, която наричаме късно средновековие. Историята ни е много поучителна през XV-XVII век. Затова тя заслужава да бъде добре позната и точно оценена...


За авторите: