Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Документи по история на България
Автори: Цветана Георгиева, Валентин Китанов
ISBN:954-680-060-0
Цена:2.70лв.
Заглавие:Игра, общуване, език
Автори:Фидана Даскалова, Мариана Балабанова, Славейка Златева
ISBN:954-680-099-6
Цена:3.00лв.
1