Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Древни култури
Автори: Валентин Ангелов и колектив
ISBN:954-680-075-9
Цена:12.50лв.
1