Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Футбол
Тематика: Физическо възпитание
Автори: В. Жечев, С. Стоянов, В. Цветков
ISBN: 954-680-004-Х
ISSN:
Цена: 3.70лв.
Страници: 220
Описание:

Учебникът е предназначен за студентите от ЮЗУ "Н. Рилски"- Благоевград, които специализират физическо възпитание и избираем вид спорт футбол. Той може да се ползва и от преподаватели от ВУЗ и училища, занимаващи се с обучение по футбол при подрастващите...


За авторите: