Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Музика за деца
Тематика: Музика
Автори: Златка Дачина
ISBN: 954-680-077-5
ISSN:
Цена: 4.80лв.
Страници: 209
Описание:

По своето съдържание предлаганият учебник е тясно свързан с проблемите на музикалното обучение и възпитание както общо, така и специално. Задачата му е да насочи вниманието на педагозите към проблемите на музикално-естетическия анализ. Предложен е детайлен анализ на голямо количество произведения за деца от западноевропейски, руски и български композитори, като те са направени с различна степен на сложност. Учебникът е предназначен както за студенти от специалността музикална педагогика, така и за студенти от специализиращите групи по музика към начална и предучилищна педагогика в ЮЗУ "Н. Рилски" в Благоевград и сродни университети в страната...


За авторите: