Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Методика на физическото възпитание в детските градини
Автори:Магдалена Глушкова, Мария Ганева
ISBN:954-680-070-8
Цена:4.00лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по линейна и аналитична геометрия
Автори:Адриан Борисов, Мариана Кацарска
ISBN:954-680-054-6
Цена:6.00лв.
Заглавие:Футбол
Автори:В. Жечев, С. Стоянов, В. Цветков
ISBN:954-680-004-Х
Цена:3.70лв.
Заглавие:Музика за деца
Автори:Златка Дачина
ISBN:954-680-077-5
Цена:4.80лв.
1