Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по линейна и аналитична геометрия
Автори:Адриан Борисов, Мариана Кацарска
ISBN:954-680-054-6
Цена:6.00лв.
1