Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Психотерапевтични взаимодействия в обучението
Автори:Лидия Цветанова-Чурукова
ISBN:954-680-037-6
Цена:4.00лв.
1