University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Защита на човека и околната среда при екстремални условия
Authors:Ljubomir Direkov
ISBN:954-680-061-9
Price:4.50lv.
Title:Психотерапевтични взаимодействия в обучението
Authors:Lidija Cvetanova-Churukova
ISBN:954-680-037-6
Price:4.00lv.
1